ericbright

A>jfr<B

Annonser

för s k paradoxal säkerhet erinras om gamla
”åtta flugors strategi”…fluga#4 ffa.
http://geasus.wordpress.com/om-geasus/strategi/
Jämförelseförslaget nedan bör tolkas under
denna strategi (är lätt att a la SäpoLazze missa
massa ”oviktig skit”…a la fluga#4..;)
Eric Bright förklarar för övrigt, vid behov…
https://dokubank11.wordpress.com/lovat-2/

jämförelseförslag
a) avlyssna ljudfilerna nedan uppifrån&ned…
http://soundcloud.com/susaeg/ts-20020611
http://soundcloud.com/susaeg/pb-20011130
http://soundcloud.com/susaeg/np-20020206

b) jfr i färskt minne denna ‘intrycksbild” med B nedan
(Facebookstripp, 30 nov 2011…direktlänk)
https://dokubank11.files.wordpress.com/2011/12/laz-fok.jpg

Den samtidigt enkla och (enda) säkra analysmodellen
A>jfr<B rätar ut alla ev frågetecken om och kring Högsta
domstolens prejudicerande mögelskademål T4882-95
till och med 2011-11-30. Frågetecken därefter rätas ut
i länken nedan
https://dokubank11.wordpress.com/spiralen/

c) är därefter minsta något minsta luddigt…klicka…
http://dokubank5.wordpress.com/2012/03/12/muren/

säkerhetsparadoxen
http://dokubank.files.wordpress.com/2009/06/sakerhetsparadoxen-1024-2.jpg

testbild…utan innehåll

utkast…arb pågår…

Annonser

Annonser