ericbright

sådan är den kafkavärlden

konspirationen – fortsättning

susaeg21@hotmail.com spärrat 18 december 2011

Textkopia skapad per Worddok 17 december 2011. Postad via Hotmail ngra minuter efter 2011-12-17  22:06 till mottagare med mailadresser enl skärmdump. Texten löd/lyder:

Broder EB,

Ditt brev nedan den 16 december var ett slag. Hårt och överraskande. Vilket utlöste temporär kaos på ’hjärnkontoret’ med tankeflykter till bl a kyrkans trolöshet och ppt-filen du postade till kommunalrådet Fletcher den 23 november[url1] ävensom till Ove Mollviks avslöjade bedrägerier december 2009[url2] [url3].
Tillfällig oordning som sagt och började skriftligen besvara ditt brev igår. Personalen på ”hk” fortsatte dock älta och saboterade allt skrivarbete.
Lyckades dessbättre än en gång ’komma igen’ via bildproduktion. Vilket med åren kommit att fungera som återhämtning vid alla setbacks då bildbyggeri kräver total närvaro i det ”innevarande ögonblicket”.

En översikt blev iaf klar, publicerades på WordPress och postades på din Facebookvägg, med delningar till övriga vänner [url4]

Innehållet i ditt brev igår är samtidigt svårbegripligt och svårbemött eftersom – med bådas våra höga krav på evidens – så mycket måste struktureras och repriseras att jag inte mäktar, just nu. Men jag återkommer när mest akuta sakfråga lösts…som senast togs upp i brevet till dig den 15 december[url5]

Viktigaste sakfråga är idag sol klar hos alla insatta; kommunens med allierade beslutsamma utpressnings- och utsvältningsprocesser. Vilka som du vet strider mot alla övergripande konventioner ang mänsklighet och mänskliga rättigheter.
http://dokubank12.wordpress.com/2011/11/18/utsvaltningen/

Resumerar som bakgrund huvuddragen i vår relation

  • du skriver att den här historien vara för hemsk för att vara sann
  • du är modig, stark och räds inte ens mina främsta plågoandar[url6]
  • du har ingen dold agenda
  • du har lovat dig själv att du ska ”iaktta mänskliga dygder och leva oklanderligt i sanningens, hjälpsamhetens och broderlighetens anda”
  • du vill bevisligen se slutet på den här historien och har förstått att som du skriver ”Vi behöver domstolsbevisen!”
  • du har som jag mycket stränga krav på bevis, belägg och evidens
  • du har skrivit att den röda tråden i mitt fall är ”förskräcklig läsning”
  • och du kommer till och med ihåg mig i dina aftonböner.
    Allt resumerat på den här (tribut)sidan…som du vet[url7]

Detta och allt annat som avhandlats oss emellan – sedan du i somras inledde engagemanget i det här målet – jämfört med innehållet i ditt brev nedan skapade som i gårdagsöversikten ett bokstavligen svart hål i mitt huvud. Vilket, som sagt, får vara så länge då jag nu måste fokusera det viktigaste enl den strategi du har läst[url8]
Eftersom jag eljest går under.
Ove Mollvik skrev visserligen för snart två år sedan(jan-2010) att mitt liv var meningslöst[url9] Men verkar idag f.d. bäste vännen…att döma av kommentaren på din namninsamling…ändå mena att jag har varit till viss nytta. Inte för ”alla” förstås…men för vissa..;) [url10]

Till nytta har Facebookvännen Lotta Allard varit. Stor nytta. Tack vare hennes enastående karaktär som jag, liksom i ditt fall, har ’tributat’ på nätet[url11] senast med en dump från Lottas fb-profil den 16 december där även du uppskattar hennes obestridliga civilkurage[url12]

För att komma till det (för mig)viktigaste just nu; överlevnad och mat för dagen, måste ngt GÖRAS, och vad jag kan/måste göra är att försöka häva den beslutsamma utpressnings- och utsvältningsprocessen, där jag f.ö. ända sedan somras/höstas försökt påkalla din (drag)hjälp[url13]
Då det så uppenbart gäller brott mot till och med Genevekonventionens lagar om krig och konflikter…som du som högre militär väl känner…borde det vara fullt möjligt att tillgodose den rätt som tillkommer vara och en, i Sverige, och samtidigt avstyra den grova orätt de brottsliga processerna ovan innebär. Vilka dessutom, som du och alla insatta vet, är direkt kopplade till det du skriver till kommunalrådet Michaela Fletcher den 23 november:

Det är i allas intressen att ärendet kan slutföras på ett sätt som är förenligt med en rättsstat. Alf Susaeg är idag bland annat oförmögen att fullfölja Högsta domstolens mål T4882-95 eftersom bevismaterial för detta omhändertagits av kommunen. Bevisen måste återlämnas omedelbart. Saken anmäldes till brottsutredning i slutet av augusti 2002.
http://dokubank2.wordpress.com/2010/11/27/aklagarmyndigheten-2002-11-19/

Dagen efter, den 24 november skriver du bl a:
Jag är glad att kunna hjälpa…Vårt (i mitt tycke) hövliga brev, är en bra början…Nu står vi artigt med mössan i handen och väntar på en reaktion. Händer inget, harklar vi oss försiktigt till påminnelse.

Frågan är dock om det hjälper att stå med mössan i hand…och harkla sig… efter det överraskande kommunbesöker den 9 december 2011 och det ”tappade målföret” [url14]
ffa efter alla utomståendes observationer genom åren, inkl dina egna(exempel ur dokumentet ovan)
”Hur som helst skrev samme Sennton ovan samma år: ”Hittills har kommunen inte underlåtit ett enda möjligt brott för att skada dig vad jag vet”
http://dokubank.files.wordpress.com/2008/11/ts20021019.jpg
Erica Wallbergs och Bo Lindbloms observationer går i samma riktning
http://geasus.wordpress.com/erica-wallberg/
http://geasus.wordpress.com/bo-lindblom/
liksom övriga insattas iakttagelser genom åren
http://dokubank3.wordpress.com/testimonials3/
http://dokubank2.wordpress.com/2010/10/15/utlatanden/
dokumentet ovan i helhet [url15]

Lägger man där till punkterna 1-5 i brevet till dig den 8 december blir bilden än mer komplicerad [url16]
Du besvarade delvis själv alla följdfrågor redan den 24 november:

Jag vet inte riktigt hur vi ska tackla detta…jag VET att du inte är galen. Men mot bakgrunden vad du fått gå igenom är det inte märkligt att du skaffat dig en rätt så djupt rotad misstro mot myndigheterna. 

Trots att jag vet att du saknar (formell)kompetens att uttala dig om min psykiska status, och trots att du själv…som jag tycker anmärkningsvärt ofta och obefogat offentligt fört just ”psykfrågan” på tal (på Facebook) är just det oupphörliga psyksjuk(för)talet ett svårt motlut, i sig. Och inleddes som du säkert läst den processen för snart 21 år sedan efter det brutala rättsövergreppet i Västerås i januari 1991.
Avsnittet ung i mitten av mitten av strippen [url17
Det oaktat har du fullt stöd för din bedömning av min psykiska hälsa, hos en legitimerad överläkare på området, som redan våren 1999 skrev ang detta och kommunens/myndigheternas behandling av mitt fall [url18]
F.ö. har min psykiska stabilitet ”hårdtestats” på många sätt genom åren. Inte minst efter Västeråsövergreppet 1991, som knappast kräver större inlevelse för att förstå. Eller som även antyds i ett e-brev till Janne Josefsson, Uppdrag granskning, hösten 2006 [url19]

Alltnog tror jag inte det hjälper med vare sig fotskrap eller harklingar i nuläget. Vi är överens om att ”vi behöver domstolsbevisen” [url20] och jag har sedan i somras ’ältat strategien’ i den delen senast i brevet till dig den 23 november [url21] hela brevet [url22]

Jag har skissat på ett upplägg som distribueras måndag den 19 ds och behöver då bl a sprida dina kommunikationer med Österåkers kommun. För trovärdighets skull under ditt rätta namn.
Jag skrev i ett utkast den 7 december
(*) då Eric Bright är din Facebookpseudonym, du undertecknade brevet till Michaela Fletcher-Sjöman med ditt verkliga namn och bad mig att inte sprida det över Internet…har ditt rätta namn maskerats i originaldumpen från ditt e-brev till kommunen den 23 november 2011, 19:00:59

Jag bryter inte löften. Din kommunikation med kommunen är dock central i det här upplägget, varför jag behöver din tillåtelse att distribuera.

Hör av dig senast i morgon så tidigt som möjligt. Och har du mot förmodan (mot bakgrund av innehållet i ditt brev igår) ngt alternativ som kan bryta utsvältningen är jag givetvis intresserad av det.

Vi hörs..;/Alf

 

Bifogar alla urler i klar text om uppladdningsproblem etc skulle uppstå

[url1] http://dokubank.files.wordpress.com/2008/11/kf20041103-2.ppt

[url2] https://dokubank11.files.wordpress.com/2011/12/om-20111212-4.jpg

[url3] http://geasus.files.wordpress.com/2011/04/c3a5ttonde-fasen.jpg

[url4] https://dokubank11.wordpress.com/konspirationen/

[url5] https://dokubank11.wordpress.com/ericbright/skrivelser/eb-20111216/

[url6] http://geasus.files.wordpress.com/2011/11/liten.jpg

[url7] https://dokubank11.wordpress.com/ericbright/

[url8] http://geasus.wordpress.com/om-geasus/strategi/

[url9] https://dokubank11.files.wordpress.com/2011/12/magstarkt.jpg

[url10] https://dokubank11.files.wordpress.com/2011/12/omfok20111129.jpg

[url11] http://geasus.wordpress.com/lotta-allard/

[url12] https://dokubank11.files.wordpress.com/2011/12/ladump-kort.jpg

[url13] http://dokubank12.wordpress.com/2011/11/18/utsvaltningen/

[url14] https://dokubank11.files.wordpress.com/2011/12/tappade.jpg

[url15] https://dokubank11.wordpress.com/kommunbesok-9-dec/

[url16] https://dokubank11.wordpress.com/ericbright/skrivelser/eb-20111208-hjalpaktionen-2/

[url17] http://dokubank.files.wordpress.com/2009/01/vasteras24663.jpg

[url18] http://geasus.wordpress.com/peter-bergman/

[url19] http://dokubank.files.wordpress.com/2009/07/helikopter-jjfok.jpg

[url20] http://geasus.files.wordpress.com/2011/11/bevis.jpg

[url21] https://dokubank11.files.wordpress.com/2011/12/kommunmanifest.jpg

[url22] https://dokubank11.wordpress.com/ericbright/skrivelser/eb-20111123/

 

skärmdump

större bild…klicka

det brev som hänvisas till i texten ovan

https://dokubank11.wordpress.com/ericbright/skrivelser/eb-20111216/

tidigare intrång och sabotage…exempel

http://dokubank12.wordpress.com/2011/07/02/nu-far-det-vara-nog/
http://dokubank12.wordpress.com/2011/05/19/intrangen-fortsatter/

 

Annonser

Written by susaeg

18 december, 2011 den 12:32

%d bloggare gillar detta: