ericbright

sådan är den kafkavärlden

EB 20111123

From: susaeg21@hotmail.com
To: stenbocken62@gmail.com; b3wheel@gmail.com
CC: annicafa@hotmail.com; brennanbjrg598@gmail.com; canto_canto@msn.com; erica_wallberg@hotmail.com; filosofer25@hotmail.com; jan.josefsson@svt.se; jan.scherman@tv4.se; kaj.genell@comhem.se; lennart.lundquist@svet.lu.se; lotta_allard@yahoo.com; maria-pia.boethius@etc.se; mezzajah@gmail.com; solens@gmail.com; svennebananen@live.com; ulf@tavelmannen.com; victoria@skrivkonst.se; alfsusaeg@gmail.com; susaeg21@hotmail.com
Subject: Broder EB
Date: Wed, 23 Nov 2011 17:22:15
 

Metaforen ”att komma till skott” är säkert fullt bekant hos dig i din egenskap av högre militär..;) Lika säkert är att då inga skott kommer från egna led kommer skurar från fiendens. Eller som jag  skrev till dig den 16 november:
”Du skulle se hur dom jävlarna håller på med mina bloggar…och  Facebook”..;|

Hur mina plågoandar än må hålla på måste nu Österåkers kommun få en skrivelse åt det håll du  formulerade den 15 november
https://dokubank11.files.wordpress.com/2011/11/eb-kommunskriv-20111115.jpg
och har jag f.ö. avvaktat fortsättningen på ditt brev den 17 november(inkopierat i slutet):
”Jag ska som sagt försöka göra en noggrannare genomgång ikväll och försöka begrunda och smälta det du skrivit. Det är möjligt att jag behöver flera kvällar. Men jag återkommer, ha det bra tills dess. En broderlig kram, EB”
Har du kanske skickat svar/fortsättning…som isf inte kommit fram? (mer om de oupphörliga datasabotagen längre ned).

Utpressnings- och utsvältningsprocesserna måste omedelbart brytas och samtal med i första hand kommunens ansvariga inledas. Utan mat kan ingen människa leva&verka och utan samtal inga mänskliga problem lösas.
Med ditt förslag den 15 november som grund har jag därför färdigställt ett brev (längst ned) som du omedelbart bör skicka till Österåker.

Det är det viktigaste, just nu.
 

 
Merparten av resten nedan känner du redan. Men för full hjälp från våra mäktiga vänner Ljus och Öppenhet och för att så långt som möjligt försvåra fortsatta dataintrång/-sabotage, postas  kopior till Jonas Kiran, Antonio Canto m fl, skickas det här mailet som Facebookmeddelande,  publiceras brevet på ”din” blogg (dokubank11) och har därmed gjort vad som står i min ‘makt’ för att sprida mesta möjliga Ljus.

Fortsättningen resumerar väsentligen vad som pågår bakom kulisserna. Din kärnfulla beskrivning den 1 november säger visserligen att något är. Men inte hur…
”Historien man tycker är för hemsk för att vara sann. Dessvärre är den just det, fullkomligt SANN!”
http://geasus.files.wordpress.com/2011/11/sann.jpg
 
Den 17 november skriver du
”Bildspelen och bildkollagen du gör är imponerande. Obehagliga, men det är ju din verklighet också…Inflikade länkhänvisningar är i och för sig bra, men de leder ibland bort från huvudfåran  eller det budskap som du just då vill ha fram”
Verkligheten är att jag har ägnat TJUGO år åt att finna ”huvudfåran” till hyggliga människor. 
Hyggliga människor finns bevisligen, du är en, men finns lika bevisligen ohyggliga exempel.
Söket efter denna viktiga fåra har jag gjort i egenskap av sakkunnig på just informations- och  kommunikationshanteringsområdet (blygsamhet och Jantelag i förening strök epitetet ”expert” fast det är i sak mest korrekt…har du läst om Centerpointsystemet ser du sambandet..;)
http://dokubank12.files.wordpress.com/2011/08/cps-1025.jpg
 
Problemet är och har under alla år varit
att mina plågoandar gjort allt för att FÖRHINDRA mina omvärldskontakter. Allt i kombination med deras utpressnings- och utsvältningsstrategi (mer nedan). Formulerat som ”fluga#2” enligt min överlevnadsstrategi:
”Då vikt och vilja att offentligt berätta den här historien har krockat, och krockar, med den svenska så kallade maktelitens vilja att mörklägga, har den konflikt uppstått som utgör den här snart tjugoåriga kafkaprocessens kärna. Inbegripet problemen med att veta vad som måste berättas kopplade till problemet att de ansvariga inte vill att något alls ska berättas i den här  historien. Enda möjliga strategi i den delen har därför varit att på något sätt hålla sig vid liv…och  lära på vägen”
http://geasus.wordpress.com/om-geasus/strategi/
 
Det är vad jag gör…och har gjort VARJE dag…under tjugo år. Efter den katastrofala mögelskadan  på Norrtullsgatan i Stockholm.
Överlevnad i mitt fall är idag helt beroende av det skydd omvärldskontakter och begreppen ljus och öppenhet ger. Ändå får jag emellanåt ”fan för alla länkar”.
Senast på Facebook den 3 november av bl a ”gemensamme vännen” Runar…
http://geasus.wordpress.com/bv-20111105/
http://geasus.wordpress.com/bo-valhjalt/
Vilket fick så rakryggat svar på tal av Lotta Allard (och Jonas Kiran) att Lotta fick svar på sitt tal…”per tribut”..:) Jonas hade då…som du…redan ”fått betalt per tribut”..;)
http://geasus.wordpress.com/lotta-allard/
http://geasus.files.wordpress.com/2011/11/vemtogbort4400.jpg

Länkar, noter och hänvisningar
stör tveklöst läsflyt mm i löpande text. Men om någon har bara ett enda förslag till bättre sätt att  förmedla evidensbaserad information…eller komprimera det extremt komplicerade innehållet i  denna Megabyk…är tacksamhet bara förnamnets första bokstav. Här ett gammalt försök att gestalta (även)den problematiken
http://dokubank7.wordpress.com/2011/08/23/infokompression/
 Jfr även den tid och energi som krävts i enbart ”Ericfallet”; från upptakten för sexton månader sedan till senaste/sista ’åtgärd’ den 2 november 2011.
http://geasus.wordpress.com/eric-johnson/ej20111102/

Det verkliga problemet
i den delen är att en uppsjö motsvarande och lika väl dokumenterade fall har passerat revy genom åren; i den du kallar ”förskräckliga läsningen”…
http://dokubank12.wordpress.com/2011/06/15/den-roda-traden/

Hittills enskilt mest skadebringande
tid- och energikrävande fall resumeras i ”den åttonde fasen”
http://geasus.files.wordpress.com/2011/04/c3a5ttonde-fasen.jpg

Du har själv på Facebook övertygande pläderat
för vikten av evidens…ffa i allvarliga och sakligt komplicerade/komprometterande saker som denna…
http://dokubank3.files.wordpress.com/2011/09/evid01.jpg
och fyller länkarna även den nödvändiga funktionen att koppla till aktuell context, så att  budskapet i sak inte blir BÅDE osannolikt (skadar läsarens förtroende för informationen) och  obegripligt (ödelägger kommunikationen i helhet).

Det är detta dilemma
hela det här fallet/målet handlar om. Eftersom mina övermäktiga plågoandar systematiskt, skrupelfritt och beslutsamt brukat det mest effektiva av alla sätt att  framtvinga uppgivenhet och underkastelse; genom utsvältning och uttröttning/utmattning. Eftersom, som analytikern Peter Storm så  träffande skriver ”de skyr inga som helst medel…”
http://geasus.wordpress.com/peter-storm/

För att tvinga ngn till ngt…och samvetet är rymligt nog…är det ‘bara’ att se till att den/de man  vill tvinga inte får mat…så sköter naturlagarna ’the dirty work’.
Jag förstår idag, av egen erfarenhet, varför Världssamfundet så uttryckligt har kriminaliserat  systematisk utsvältning i alla konventioner angående mänsklighet och mänskliga rättigheter. 
Eftersom sådant beteende ryms i ett enda ord: Omänskligt!
http://dokubank12.wordpress.com/2011/11/18/utsvaltningen/

Som du förmodligen sett har jag jämfört de kriminella utsvältnings- och utpressningsprocesserna i  mitt fall med bl a medeltida oublietter och vidarekopplingar till dagens, vad jag kallar, manschettvåld (relaterade översikter…om ”ngn orkar”..;)
http://geasus.wordpress.com/om-geasus/uttrottningsmetoden/
http://dokubank12.wordpress.com/2011/04/23/dodsdomd/
http://dokubank13.wordpress.com/2011/07/17/manschettvaldet/
http://dokubank12.wordpress.com/2011/11/18/gransen/
http://dokubank3.wordpress.com/sattyg/

”Långsam arkebusering i kommunal regi!”
Radio Stockholms inslag 2002-06-11 (bif ljudfil#3)
Dåvarande rättsombudet (2002-10-19):
”Du kan inte rå för att kommunen genomför varje tänkbart brott för att hindra dig att komma ur  deras grepp och övergrepp. Hittills har kommuenen inte underlåtit ett enda möjligt brott för att ska Dig vad jag vet”
http://dokubank.files.wordpress.com/2008/11/ts20021019.jpg

Den ”skojiga skröna”
som sommaren 2010 skickades till dåvarande rättsombudet tillika Svenska kyrkans diakon; Kenneth Flood är en historia i historien som reumerar utsvältningsproblematiken och samtidigt får…tror jag…vem som helst att hålla sig för skratt (utdrag):
”…att ditt/ert agerande är uppsåtligt, grovt brottsligt och utan överdrift kan jämföras med att låsa in en människa i ett rymningssäkert utrymme, kasta nyckeln, tiga och låta tiden ha sin gång”
http://dokubank.wordpress.com/2010/07/16/en-skojig-skrona/
 
Hantlangarna
Mina plågoandars hantlangare föredrar helt naturligt anonym maktutövning. Vid uniformerade rättsövergrepp uppges därför aldrig namn. Tjänstenummer kan på begäran erhållas vid ”smärre övergrepp” men vid grövre diton lämnas inga uppgifter överhuvudtaget. Vid sådana tillfällen  förlorar anonyma maktutövare alla minnen och glömmer allt; namn, tjänstenummer,  tjänsteinstruktioner, lagar, regler. Allt, utom det som själva övergreppet kräver.
http://dokubank12.wordpress.com/2011/11/07/maktens-drangar/
senast publicerade exempel
https://dokubank11.files.wordpress.com/2011/11/nulyftervi.jpg
 
Två alternativ
https://dokubank11.files.wordpress.com/2011/11/eljusto201108161.jpg
 
Kommunmanifestationen
ur e-brev till Jonas Kiran m fl den 19 oktober 2011:
”Jag menar fortfarande att vi kan avfärda invändningar whatsoever eftersom SAK-frågan; de  stulna bevisen är OMÖJLIG att ‘invända’ bort.
http://dokubank12.wordpress.com/2011/09/25/domstolsbevisen/
Eller kommunmanifestationen med tre ord: HIT MED BEVISEN! Får vi inte ut bevisen får vi ut  ansvariga i Ljuset…som där får förklara
a) vilken eventuell LAG som ger kommunen RÄTT att BEHÅLLA stöldgodset
b) varför Österåker så beslutsamt vägrar återlämna det omistliga underlaget och
c) vad de stulna bevisen innehåller som är så FARLIGT…och viktigt att dölja
Vi behöver inte ens nudda fortsatta domstolskamper, korrupta myndigheter, övergrepp och sattyg när den första och främsta sakfrågan; de stulna domstolsbevisen…öppet och offentligt ställs på  spets! Därefter rullar allt, bokstavligen, av sig självt. Just där ligger lösningen på alla problem 
relaterade till Högsta domstolens mögelskademål T4882-95 och till våra möjligheter att realisera våra Goda viljor…i det Godas tjänst
http://dokubank12.wordpress.com/2011/10/19/de-stulna-domstolsbevisen/

Facebookturerna
Den 15 november skrev du:
”Vaken.se har tydligen kastat ut mig igen. I varje fall ser jag inte gruppen på FB längre”
Mitt svar samma dag:
Har senaste närmare två timmar brottats med alla förb-de skript&skit som gör det nästan omöjligt att jobba på Facebook. Ville iaf kolla hur det var med din ”blockning” på Vaken (innan jag gjorde nåt…den här gången)…och fick till slut klart en dump som visar att du så sent som kl 16:56 idag fanns…på Vaken
https://dokubank11.files.wordpress.com/2011/11/ebkoll20111115.jpg
så det är tydligen inget problem. Iaf inte i den delen.
Trots skärmdumpens obestridliga innehåll är jag idag inte lika övertygad om ”inget problem” då jag inte sett ett enda inlägg från ditt håll på Vaken-gruppen, efter den 15 november. Vilket med din imponerande inläggs- och kommentarsproduktion (och det ‘inofficiella grupprekordet’; 450 kommentarer i en och samma tråd..;) står klart att något inte står rätt till..;|
Har sett att du ”upptummat” mitt senaste profilinlägg och även läst/gillat tributen till Lotta Allard och senast vid 11-tiden idag gjort ett inlägg på din profil
https://dokubank11.files.wordpress.com/2011/11/eb-20111123.jpg
så att du inte är ”utkastad” från Facebook som sådant är klart. Tack&lov..;)
 
Att ngt stinker
är dock lika klart och har jag börjat fundera på hur (även)det mysteriet ska förklaras och om det kan ha ngt att göra med ditt öppna och frimodiga engagemang i mitt fall…på Vakengruppen.
http://geasus.wordpress.com/ericbright/
Innan du kom in i bilden i somras hade jag, med ngra få undantag, inte fått minsta draghjälp hos vare sig Vaken.se eller Facebook, av det slag vännen Bo Johnson förutskickade för ett år sedan.
http://geasus.wordpress.com/eric-johnson/
Tvärtom har ”Eric-scenariot” förbytts i ngt annat…vad det nu i grund och botten är fråga om
http://geasus.wordpress.com/eric-johnson/ej20111102/
Det nya scenariot inleddes redan i början av mars…i smb med Christer Gullikssons uppdykande och Medborgarrättsföreningens samtidiga försvinnande från Faceebook, med alla 450 medlemmar och tillhörande tusentals inlägg och kommentarer.
http://dokubank5.wordpress.com/2011/03/10/medborgarrattsforeningen/

Facebook har f.ö. kallats ”SÄPO:s smörgårdsbord” och gjordes en översikt redan den 10 januari på detta tema.
http://geasus.wordpress.com/2011/01/10/fb-turer/
Samtidigt finns bevarad dokumentation som visar polisens/SÄPO:s tydliga intresse för sjuka hus(!?) i allmänhet…och vår etablering av RmSH (Riksförbundet mot Sjuka Hus) sommaren 1997 i synnerhet
http://hem.passagen.se/hanse/index.html
Så vem vet…om SÄPO:s intresse för fuskbyggen och mögelhus fortfarande lever? Och/eller om ngt smb finns mellan ”smörgåsbordet”, RmSH, Högsta domstolens mål T4882-95, Vakengruppen och ditt orädda och oegennyttiga engagemang i det här fallet? Vad tror du?
 
Bifogar f.ö. även ”de gamla ljudfilerna”…som du redan avlyssnat…för det fall ngn oinsatt vill ha mer kött på de gamla benen..:) Vi hörs..;/Alf
 
——–

E-brev 17 november 2011

Date: Thu, 17 Nov 2011 10:19:10 +0200
Subject: Re: Ditt förslag till brev till kommunen mm
From: stenbocken62@gmail.com
To: susaeg21@hotmail.com
Broder
Oj, långt meddelande med många länkar. Jag försöker hitta tid att gå igenom allt i kväll. Men  först hoppas du har överseende med mina sammanblandningar – Guilottes besök var ju rena  Gestapo-fasonerna, dessutom med kärringarna som inte ville säga sina namn. Detta som du kallar Ljusterö-övergreppet var så obehagligt så jag tog för givet att det var då som 
bevisen stals och hade saligen glömt bort inbrottet – nåja, jag försöker smälta 20 års händelser på  de några månader vi har hållit kontakt. Det slutliga uppropet eller brevet som skickas till kommunen och som eventuellt används till  någon namninsamling är givetvis ett som du godkänt. Vi fixar detta tillsammans! Jag formulerar,  du ser till att sakinnehållet stämmer överens med verkligheten. Brevet får inte bli för långt – då  orkar ingen läsa det.
Bildspelen och bildkollagen du gör är imponerande. Obehagliga, men det är ju din verklighet  också. Imponerande metaforer och komplicerade tanke- och begreppsmönster…Inflikade  länkhänvisningar är i och för sig bra, men de leder ibland bort från huvudfåran eller det budskap  som du just då vill ha fram. Jag ska som sagt försöka göra en noggrannare genomgång ikväll och försöka begrunda och  smälta det du skrivit. Det är möjligt att jag behöver flera kvällar. Men jag återkommer, ha det bra  tills dess.
En broderlig kram, EB
 
——–
 
Kommunskrivelsen – slutversion
 
Till
Österåkers kommun
Kommunstyrelsens ordförande
Michaela Fletcher-Sjöman
 
Ärende: Alf Susaeg och hans rätt till bostad, försörjningsstöd mm
 
Jag skriver till Er på Alf Susaegs vägnar.
Jag har lärt känna Alf via Facebook och har tagit del av hans historia. Enär Alf Susaegs ärende  torde vara bekant hos Österåkers kommun, finns ingen anledning att ta upp alla detaljer här.
Här ändå i korthet:
Alf har sedan många år svårartad överkänslighet för mögel, s k mögelatopi, efter en vattenskada i den lägenhet i Stockholm han bodde i fram till årsskiftet 1989/90.
2002 tilldelade Österåkers kommun Alf en tillfällig-/övergångslägenhet. Även den mögelskadad.
Alf har i åratal fört en ojämn kamp för sin sak.
Det är i allas intressen att ärendet kan slutföras på ett sätt som är förenligt med en rättsstat.

Alf Susaeg är idag bland annat oförmögen att fullfölja Högsta domstolens mål T4882-95 eftersom  bevismaterial för detta omhändertagits av kommunen. Bevisen måste återlämnas omedelbart.
Saken anmäldes till brottsutredning i slutet av augusti 2002.
http://dokubank2.wordpress.com/2010/11/27/aklagarmyndigheten-2002-11-19/
 
Ifall det trots detta finns behov för att friska upp minnet vill jag hänvisa till ytterligare länkar på Alf Susaegs websidor
De omhändertagna domstolsbevisen:
http://dokubank.files.wordpress.com/2010/08/kortsnabbak2.ppt
Önskar kommunen rekapitulera upprinnelsen till det Alf kallar utsvältnings- och 
utpressningsprocesserna, klicka denna länk:
http://dokubank.files.wordpress.com/2008/11/kf20041103-2.ppt
 
Jag arbetar för närvarande med ett upprop på Internet för Alfs sak, vilket i korthet går ut på  följande:
1. Alf Susaeg måste omedelbart och förbehållslöst tilldelas lagstadgat försörjningsstöd
2. Alf Susaeg måste omedelbart tilldelas en frisk bostad utan mögelskador, enligt kommunens utfästelser våren/sommaren 2002.
3. De omistliga domstolsbevis som omhändertogs i Alfs dåvarande bostad på Norrgårdsvägen i  Åkersberga, måste återlämnas med omedelbar verkan.
 
Jag önskar att Österåkers kommun håller mig underrättad om hur ärendet fortskrider.
Med vänlig hälsning
Eric Bright
PhD

original…klicka bild

Annonser

Written by susaeg

23 november, 2011 den 18:43

%d bloggare gillar detta: