ericbright

sådan är den kafkavärlden

EB 20111208 – hjälpaktionen

 

From: susaeg21@hotmail.com
To: stenbocken62@gmail.com; b3wheel@gmail.com
CC: ake.bonnier@svenskakyrkan.se; annicafa@hotmail.com; canto_canto@msn.com; erica_wallberg@hotmail.com; hyperdialog@gmail.com; jan.scherman@tv4.se; kjell.pedersson@telia.com; lars.modig@polisen.se; lennart.lundquist@svet.lu.se; lotta_allard@yahoo.com; maria-pia.boethius@etc.se; mezzajah@gmail.com; michaela.fletcher.sjoman@osteraker.se; ove.mollvik@tv4.se; solens@gmail.com; ulf@tavelmannen.com; victoria@skrivkonst.se; alfsusaeg@gmail.com; susaeg21@hotmail.com
Subject: hjälpaktionen
Date: Thu, 8 Dec 2011 23:52:28

broder EB,
 
Jag är idag helt säker på att jag inte längre är säker på någonting.
Inte på om jag i ngn mening kommit till ”vägs ände”. Om jag/vi kommit ngn vart hos Österåkers kommun. Eller om mina plågoandars tjugoåriga uttröttnings-, utpressnings- och utsvältningsprocesser faktiskt har resulterat och jag lika faktiskt har ”förlorat kontrollen över min situation”
http://geasus.wordpress.com/om-geasus/uttrottningsmetoden/

Nästan helt säker på är jag – iaf just nu – att jag sitter vid datorn och skriver. Och så länge den föreställningen håller ska jag försöka förklara vad jag menar och samtidigt tillåta en del spekulationer om och kring allt som av allt att döma pågår i mitt fall…”utom min kontroll”

Jag har idag skärmdumpat det brevutkast (till dig) som jag jobbade med till och med i går kväll, som Någon/Något under natten…i en dröm… uppmanade mig att ’deleta’. Men då jag som sagt inte längre kan tro på drömmar eller ens vad Någon eller Något ”kan dilla om i sådana”…har jag (ännu) inte raderat något. Och för att vi båda, övriga vänner och andra eventuella läsare ska tro på…och kanske förstå ngt av detta, har jag skärmdumpat utkastet i det skick det avslutades i går…
https://dokubank11.files.wordpress.com/2011/12/ebutkast20111207.jpg
…och använder delar av utkastet som ingång i det här brevet:

”din skrivelse till kommunledningen i Österåker den 23 november [url#2] (*)”
https://dokubank11.files.wordpress.com/2011/12/eb-kommunen20111124-mask.jpg
”Detta i sin tur kopplat till mitt Facebookinlägg den 28 november under rubriken
Djävulsk konspiration eller broderlig hjälpaktion [url#3]”
https://dokubank11.wordpress.com/ericbright/aktionen/

Tanken med gårdagsutkastet var att det skulle postas som infobrev av samma typ som användes samma tid i fjol. Då med den obehagliga händelsen  som upptakt…
http://docubank12.wordpress.com/2010/11/17/infobrev20101117/
d v s med kännedomskopior till bl a alla nämnda i Facebookinlägget ovan (28 november kl 15:24
https://dokubank11.wordpress.com/ericbright/aktionen/

Det blev inte så och vad det istället blir får som vanligt bara den som lever se.
Så här blev iaf det här brevet.

Viktigaste sakfråga
just nu ‘bor’ i ett pappersbrev från Österåkers kommun daterat den 22 november 2011 och ankommet tio dagar senare, den 2 december 2011.
https://dokubank11.files.wordpress.com/2011/12/kommun20111202.jpg

Bortsett från tidsavståndet mellan datering och leverans kan det närmast rosaskimrande vänliga och dito ”troskyldiga” brevet berätta mer än man först ser. D v s det som står mellan raderna. Och när det står klart återstår bara att besvara en rad sakfrågor…exempelvis:
 
1. Varför antedaterade  Österåkers kommun brevet ifråga? Ingen kan ju på allvar tro att det i Österåker behövs tio dagar för att flytta ett brev mellan Hackstavägen och Bergavägen i Åkersberga. Tämligen klart finns således oklara ”mellanradsskäl” för antedatering av brevet ifråga.

2. Varför har kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher inte svarat på ditt brev den 23 november? Två veckor igår…sedan du postade e-brevet!?
https://dokubank11.files.wordpress.com/2011/12/eb-kommunen20111124-mask.jpg (repris)
Som uppmärksam läsare ser du förstås att handläggaren Kaino daterade kommunbrevet en dag före ditt brev till Michaela Fletcher. Kombinerar du detta med fråga 1 ovan kommer bokstavligen som brev på posten en radda följdfrågor…inklusive misstanke om brott. D v s fråga om urkundsförfalskning.
Österåker har dessutom bevisligen och väl dokumenterat i ett antal brottsanmälda (men outredda) ärenden genom åren flitigt praktiserat just urkundsförfalskning, Antedatering är ju för övrigt ett lika gammalt som taffligt bedragarinstrument. Så fy skäms..;)

3. Varför ber mig kommuntjänstemannen Kaino ringa? Enhetschefen Kjell Karlsson…Kainos kollega och förmodligen chef…var uppdaterad i just ”telefonfrågan” så sent som december 2010. Detta i samband med sitt hembesök avseende kommunens m fl planerade (men misslyckade) avhysning från Bergavägen. Mer om upptakten i den delen här…
http://docubank12.wordpress.com/2010/11/17/infobrev20101117/
Kommunen vet iaf att jag…just pga kommunens behandling av det här fallet…inte haft tillgång till egen telefon sedan om jag minns rätt den påtvingade flytten till Bergavägen…sommaren 2002..;|

4. Vilket ”PM” talar kommunen om? som tillkom när/var/hur…och upprättades av vem/vilka? Ett dokument i vilket ”polisen” påstås skriva att jag ”mått dåligt”?
Vilken polis talar kommunen om? Täbypolisen/Roslagspolisen? som kommunens tjänstemän brukar kalla ”vår polis” eller vilken myndighet menas? Och vilken tjänsteman eller tjänstemän hos den polis kommunen menar avses? Någon av kriminalinspektörerna Bo Petersson, Tony Martin, Hans Meldgaard, Pehr Kjellsson…eller polisjuristen Lars Modig? Alla enligt egna uppgifter tjänstgörande hos Täbypolisen och Roslagens polismästardistrikt.
Det som närmast finns dokumenterat i den delen är från Norrmalmspolisen den 28 augusti 2003 (drygt åtta år sedan) då polisinspektören Carl-Erik Floberg…efter upptagandet av min anmälan mot brottsmisstänkta tjänstemän hos Österåkers kommun…spontant utbrast:
”Det här är sanslöst!”
Ngt liknande har f,ö, aldrig uttalats från Roslags-/Täbypolisens sida. Möjligen beroende på den Österåkerska kommunledningens inflytande över just detta polismästardistrikt.
Förre kommunstyrelseordföranden Ingela Gardner Sundström var ordförande i Roslagens PMD många år. Ingela Gardner har nu lämnat men har i stället invalts Michaela Fletcher-Sjöman, i polisdistriktets styrelse.
http://dokubank.wordpress.com/2010/07/20/e-brev-till-tabypolisen/
http://dokubank12.wordpress.com/2011/05/13/handelser-20110512/
http://dokubank12.wordpress.com/2011/02/23/vem-har-skramt/
http://docubank12.wordpress.com/2010/11/17/infobrev20101117/

5. Även kommunhandläggaren Kaino’s uppgift att ”polisen” nyligen har skrivit att jag ”mått dålig” kan ifrågasättas.
Att jag har ”mått dåligt” har svenska polis- och åklagarmyndigheter bevisligen känt till sedan mitten av 90-talet. Och i ökad grad efter den eskalerade övergreppskarusell som inleddes med det brottsanmälda och (för även svenska förhållanden) ovanligt brutala Ljusterövergreppet våren 2000.
http://dokubank12.wordpress.com/2011/10/16/ljusteroovergreppet/

Allt ska visserligen få ha och ta sin tid. Men inte ska någonstans behövas tio dagar för att flytta ett pappersbrev sexhundra meter. Inte heller ska behövas tio år för ngn polis- eller åklagarmyndighet att ta i tu med…exempelvis…de grovt kriminella tjänstemän hos Österåkers kommun som i mitt fall (som juristen Thorsten Sennton berättar i Radio Stockholm sommaren 2002) ägnar sig åt ”långsam arkebusering i kommunal regi!” (bif ljudfil)

Raljant förstås. Eftersom det inte går att undvika. Eftersom det samtidigt är bästa sätt att gestalta regerande/fredade Dårskap. Eftersom det alltjämt och av allt att döma är som dåvarande ombudet diakonen Kenneth Flood…efter ett kommunmöte 20 augusti 2004 meddelade: ”Jag har förstått att dom har ingen som helst tanke på att rätta till det hela” 

 

Jag kan skriva om detta hart när hur mycket och länge som helst, men det här får räcka eftersom det finns en liten men ändå möjlighet att Österåkers kommunledning av ngn anledning har förstått att det är dags att rätta till det hela. Och att fixet&trixet ovan är ett lika svårbegripligt som taffligt tecken på detta.
Möjligen med ngn mix av rädsla och prestige i botten. Vem vet.
Ändå kan denna lilla möjlighet i kombination med den möjligen lika blygsamma möjligheten att Ove Mollvik är beredd börja verka i det Godas tjänst, vara värt att syna.
Frågan är bara hur. Eftersom som framgår av gårdagsutkastet inte ett uns förtroende för Österåker&Co finns idag.
https://dokubank11.files.wordpress.com/2011/12/ebutkast20111207.jpg

Då så många tecken dessutom tyder på att den s k dumma ondskan hälsat på igen, eller är på väg att hälsa på igen, kan det möjligen vara fråga om tredje gången på en vecka.
Är det i verkligheten så är jag inte längre är med i det  spelet. Då ”byter vi lek”..:|
Samtidigt kvarstår de ”mikroskopiska” möjligheterna.
Den ena att det i verkligheten är möjligt att kommunen på ngt bakvänt sätt kan vara ”på väg att vilja göra rätt”.
På samma sätt som det kan finnas en möjlighet att f.d bäste vännen Mollvik är beredd att börja vara&verka i det Godas tjänst.
Så frågan är hur man/jag/ngn ska vara&verka i förhållande till detta?

Förtroende kommer inte och går hur som helst. Och nästan alla vet och förstår att det hela ’bara’ är fråga om VILJA. Inget annat.
http://geasus.wordpress.com/2011/11/25/ondskan/

Alltså vad vill kommunledningen…i verkligheten? Göra rätt eller fortsätta göra fel?
Samma frågor i Mollviks fall.
Vad är din mening?

F.ö. kommer jag naturligtvis inte att medverka vid ngt trepartsmöte a la två-mot-en med kommunens företrädare…UTAN möjlighet att dokumentera/banda/filma varenda ord vid en sådan session.
Det var ju just den ”gula gnuttan” som uppenbarade sig i enhetschefen Karlssons brev den 19 januari
http://dokubank12.wordpress.com/2011/01/19/snabbresponsen/
och fullt ut förklarades/bekräftades
http://dokubank12.files.wordpress.com/2011/01/kk001-2.jpg
jfr även dessa brev
http://dokubank9.wordpress.com/2010/12/26/kombibrev-20101223/
http://dokubank9.wordpress.com/2011/01/24/misstanke-om-brott-mm/
 
Mer finns förstås att säga och borde ha skrivits, men tiden går, får sluta här och be att du

1. helst i kväll postar den påminnelse till Michaela Fletcher som du tidigare nämnt. Skicka gärna det här e-brevet som bilaga

2. reflekterar (om så inte skett) på ett särskilt upprop angående (nöd)försörjningsfrågan enligt Facebookinlägget den 28 november. Givet att kommunen (oaktat brevet den 22 ds) väljer att fortsätta utpressnings- och utsvältningsprocesserna.
https://dokubank11.wordpress.com/ericbright/aktionen/

3. hos kommunen beslutsamt fokuserar bevisfrågan a la ebm#5 på den här sidan.
https://dokubank11.wordpress.com/ericbright/
Alla frågors lösningar i det här fallet/målet bor alltjämt i ”ebm…nr fem” som du vet..;)

Vi hörs..;/Alf

(nyckellänkar från utkastet)
analysen
https://dokubank11.files.wordpress.com/2011/12/analysmodellen.jpg
http://dokubank12.files.wordpress.com/2011/08/cps-1025.jpg
http://dokubank.files.wordpress.com/2009/03/jj20061116-fok.jpg
http://dokubank12.wordpress.com/2011/06/15/den-roda-traden/
http://dokubank9.wordpress.com/2010/12/05/kyrkproppen/
https://dokubank11.wordpress.com/ericbright/
http://dokubank9.wordpress.com/2010/12/20/kommunanalys2-3/
http://dokubank9.wordpress.com/2010/12/24/din-forbannade/
http://dokubank.wordpress.com/
http://dokubank2.wordpress.com/2010/11/27/aklagarmyndigheten-2002-11-19/
http://dokubank12.wordpress.com/2011/05/24/den-dumma-ondskan/
http://dokubank12.wordpress.com/2011/11/18/utsvaltningen/
http://geasus.wordpress.com/2011/10/26/sanningens-ogonblick/
http://geasus.files.wordpress.com/2011/11/bevis.jpg
https://dokubank11.wordpress.com/ericbright/enlighted-star/eb-20111123/
http://geasus.wordpress.com/peter-storm/
http://dokubank12.wordpress.com/2011/07/02/nu-far-det-vara-nog/
lazaruslänkarna
https://dokubank11.files.wordpress.com/2011/12/laz-fok.jpg
https://dokubank11.wordpress.com/ericbright/den-dumma-ondskan-igen/
om-länkar
https://dokubank11.files.wordpress.com/2011/12/magstarkt.jpg
http://geasus.wordpress.com/om-geasus/uttrottningsmetoden/
http://dokubank12.wordpress.com/2011/03/10/om8/
http://geasus.files.wordpress.com/2011/04/om-mission2.jpg
http://dokubank12.wordpress.com/2011/04/23/bodelns-beundran/
http://geasus.files.wordpress.com/2011/04/c3a5ttonde-fasen.jpg
namninsamlingen
https://dokubank11.files.wordpress.com/2011/11/upprop20111128.jpg   

 

original; skärmdump

https://dokubank11.files.wordpress.com/2011/12/hjalp20111208.jpg

 

Annonser

Written by susaeg

10 december, 2011 den 11:55

%d bloggare gillar detta: