ericbright

sådan är den kafkavärlden

EB 20111231

Från: Stenbocken 62 <stenbocken62@gmail.com>
Datum: 31 december 2011 09:08
Ämne: Re: principer
Till: alf susaeg <alfsusaeg@gmail.com>
Kopia: b3wheel@gmail.com, susaeg21@hotmail.com, susaeg30@hotmail.com

Hej Alf
Jag talade inte så mycket om ekonomisk rikedom, utan närmast att jag har det bra ställt annars. Jag har en del förmögenhet men mycket lite ”lösa pengar”. Jag diskuterar inte, lånar inte pengar med andra än medlemmar av min familj! Den frågan är slutdiskuterad för min del, och var snäll och ta inte upp frågan om penninglån igen!

Jag har visserligen talat mycket om vikten av evidens – det är fortfarande viktigt, men då tillgången på information är otillräcklig eller om den saknas måste man bolla med sannolikheter. Livserfarenhet hjälper i viss mån, men i takt med att osäkerhetsfaktorn ökar, ökar också risken för felbedömningar – man tolkar världen utgående från den tillgängliga informationen. Ibland är informationen visserligen tillgänglig, men man klarar inte av att tillgodogöra sig den – av olika skäl. Det kan vara pga ett mycket omfattande material, där den väsentliga informationen finns ”dold” bland det mindre väsentliga materialet. Dessutom kan den väsentliga och riktiga informationen ligga ”dåld” bland felbedömningar hos material framställaren. Betraktarens (här inbegriper jag mig själv) kognitiva förmåga kan också vara begränsad av olika själ (trötthet, brådska, tillfälliga koncentrationssvårigheter, nonchalans eller att man helt enkelt är dum i huvudet osv).

Att göra sannolikhetsbedömningar där det finns både säker och osäker information är ibland en svår konst. Man måste kunna ställa frågor. Du ställer ofta frågan: ”Vad är det som pågår?” – Det är en sund och rättmätig fråga, men det är lika viktigt att man inte låser sig i sina premisser. Jag tror (gör en bedömning utgående från den tillgängliga informationen) att du låst dig i premissen att en konspiration pågår – och att allt negativt (eller det som du bedömer som negativt) har att göra med denna konspiration. Här bortser jag inte från möjligheten att en konspiration i ditt fall kan ha förekommit (fastighetsägare-mögel-entrepenörer-medicinsk personal-myndigheter). Men jag bortser inte heller från framför allt inkompetens och kanske lättja (hos de i parentesen ovan nämnda) som gjort att felbedömningar fått ta över istället för evidens.

Du får ursäkta mig – men att låsa sig i sina premisser är kännetecknande för s.k. konspirationsteoretiker. Vår vän Yrsa är en sådan, och många på Vaken är sådana. Det är i och för sig inte förvånande att man låser sig i en konspirativ världsbild om man råkat ut för sådant som du fått stå ut med.

Till detta tillkommer, att man (så som jag skrivit tidigare) felbedömer skriven text, och krockar med semantiska blindskär – som ”tyder på”,”tror”, ”är övertygad om” osv – dessa ord kan ersättas med satsen: ”jag gör den sannolika bedömningen att”. Jag är ledsen om jag skriver slarvigt. Jag är visst den gamla EB du lärde känna i somras, men inte förbehållningslöst. Jag kommer att fortsätta att ställa besvärliga och kanske ibland obehagliga frågor. Ibland säkert också frågor som uppstår för att jag läst slarvigt.  Sorry man! 🙂

Det ä bra att kunna läsa ”mellan raderna” – en svår konst, där man ibland träffar rätt, ibland kör helt vilse.

Gott Nytt År!
Vi hörs,
broderligen EB

——–

Date: Fri, 30 Dec 2011 21:50:21
Subject: principer
From: alfsusaeg@gmail.com
To: stenbocken62@gmail.com; b3wheel@gmail.com
CC: alfsusaeg@gmail.com; susaeg21@hotmail.com; susaeg30@hotmail.com

Hej EB
> du
< jag

> Hej Alf, Min gamla mamma brukar säga, att man inte ska bland vänskap med pengar. Den principen håller jag mig också till, principer är viktiga samtidigt som det förvisso smärtar mig att säga nej till ett bidrag eftersom jag vet att du så desperat behöver just detta.
< principer kan förvisso vara viktiga. Till och med avgörande. Men får då gälla ngt riktigt viktigt…a la mailet häromdan till en lika gammal som god och utfattig vän… (dumpen maskerad för att som i ditt fall namnet inte ska cirkuleras på nätet)
https://dokubank11.files.wordpress.com/2011/12/principer.jpg
F.ö. brukar du termen ”bidrag” fast du mycket väl vet att det var en seriös fråga om återbetalningsförpliktat LÅN…inget annat…

> Dessutom är jag inte på något sätt rik, jag är en fattig tjänsteman där det mesta jag tjänar går åt till mitt eget och min familjs uppehälle.
< du hänvisade till din gamla mamma och tänkte jag här hänvisa till den gamla leken ”sanning&konsekvens”…som du kanske lekte när du var ung.
Men…då jag skulle källkontrollera hade som vanligt vid de brottsliga intrången på mina mailkonton inkl senaste
https://dokubank11.wordpress.com/konspirationen-fortsattning/
ett antal e-brev ”städats bort”. Bl a det brev från dig jag minns och sökte (är förmodligen dumpat, ska kolla vid behov) Iaf ett medellångt brev där du efter ingressen berättade vilket rikt och gott och bra liv du levde. Där skrivningen ffa betonade din materiella status (som gårdagens lånefråga grundades på skulle ju aldrig skriva som jag gjorde i annat fall)
”Fattig tjänsteman” fanns icke tal om…i DET brevet. Och det behöver inte källkontrolleras från min sida (kolla själv om du kanske glömt vad du skrev…du har säkert en kopia)
Inom parentes här har hopats en rad diskrepanser på sistone i och mellan dina skrivningar. Begreppet diskrepans brukas här enl den vedertagna ordboksbetydelsen ”störande brist på överensstämmelse mellan lära och handlande”…som jag brukar korta till ”skillnaden mellan ord och sak”. Det hela…nu spekulerar jag bara…kanske beroende på tillfällig obalans, du har haft mycket att göra eller så. Du vet förstås själv bäst på vad det beror. Jag kan bara hoppas att du blir dig lik igen till ”nästa år” a la gamla goda Enlighted jag minns från i somras..;)  Återkommer till störningarna/diskrepanserna ifråga som nästa eller nästnästa pilsner…
För övrigt kan fattigdom komma fortare än man tror. Jag trodde aldrig att jag skulle ”förlänas” en tillvaro ens nästgårds dagens. Då jag alldeles bestämt VET att SÅ jävla elak har jag ICKE har varit i ”detta livet”´att det förtjänar detta livet. Och dröjde det ändå bara 5-6 år efter mögelskadekatatrofen på Norrtullsgatan innan alla materiella  tillgångar var förbrukade.
Å andra sidan befinner jag mig per definition…som du vet… långt från materiell fattigdom. Andra former av fattigdom i mitt fall får omvärlden bedöma.
Den omvärld som…liksom du och jag…kan ngt om ekonomi, vet iaf att tillgångar minus skulder är lika med materiell status. Större tillgångar än skulder lika med ”plats på plus”. Och omvänt. Alla som kan lite om ekonomi vet också att begreppet tillgångar inbegiper begreppet fordringar. I sin tur updelade i säkra och osäkra. Och jag kan på mycket goda grunder…evidensbaserade infact..;) lägga alla mina betydande fordringar i högen ”säkra”.
Har du lyssnat på det bandade samtalet med affärsjuristen/stjärnadvokaten Percy Bratt vet du av vad evídensen ifråga består. Har du inte lyssnat, gör det. Intressant på många sätt (bifogar åter ljudfilen ifråga)
Avrundningsvis i denna del är det inte gratis att förlänas ett öde som detta. Och syftar då inte på det materiella ens i första andra eller tredje hand…även om just det materiella är enda fungerande tortyr(instrument) berörda Kräk&Kryp kan bruka idag. Eftersom den  dumma ondskan är dum per evidens…och till den grad att den inte ens kan tolka innebörden hos den metafor som talar om den dag ”som kommer i morgon”.

> Mollvik tog nog kontakt via email eftersom jag nämnde hans namn i mitt svar till dig. Mollvik är nog ute för att stöda dig, det är jag övertygad om. Han är på din sida, något annat kan jag inte tro.
< nog rena gruppsexet av ”nog”, och ”tro” och ”övertygad” här..;) Iaf kopulerar nog dina nog lika fritt som hippies på sjuttitalet..;) OK iofs om jag varit lika intresserad av sex i dag…som på sjuttitalet. Nu är jag inte det…då varken tid eller ork finns för ”sånt” idag och vill istället jag ha mer av ”gamla Enlighted Beacon”.
Minns du vad han skrev? Jag har som sagt skitdåligt minne. Men spela roll då jag har höga högar evidens. Och per evidens vet vad ”gamla EB” skrev om just begreppet evidens. Har du sett den här länken…och ebm#6…apropå sex..;)
https://dokubank11.wordpress.com/ericbright/´

> Han hänvisar ju till sina egna erfarenheter av myndighetsmissbruk. Men med hänvisning till länken med Mollviks julbrev till dig, kan man ju tydligt se att han är fast övertygad om att både han och du är offer för samma sorts myndighetskonspiration. Jag är inte så övertygad om att det är en medveten konspiration, snarare ett tecken på att den svenska välfärdsstaten inte längre till alla delar fungerar så värst bra.
< begreppen ”inte övertygad”, ”snarare tecken” igen…du får skärpa dig broder och se åt det här hållet:
OM det per evidens är så att ett antal beslutsfattare/tjänstemän i mitt fall/mål (sammanlagt bortåt tusentalet numera) är som ngn skrev ”skitskraja” för att dom felat mot mig. Bär det då inte MER av den s k sannolikhetens prägel att ett antal sådana felande tjäntsemän…på ffa högre verkställande nivå…exvis nivå Sveriges Högsta domstol…gått ihop = konspirerar för att på olika sätt sabotera min kamp?
Ffa om ett JUSTITIERÅD…nu visserligen f.d. men per princip…är anmält till utredning hos Justitiekanslern för…som det heter…”brott i utövning av tjänst”  (tjusigare formuleringar däruppe. På nivå Kjell Karlsson, Siv Kaino får kriminella tjänstemän hålla tillgodo med ”tjänstefel jml BrB 20 kap”
http://geasus.wordpress.com/lagen/
Och vem skrev om ”skitskraja” mm? Minns du? Jag minns inte. Jag VET vem som skrev….klicka här
http://geasus.files.wordpress.com/2011/09/eb20110907-7.jpg

> Om man läser mellan raderna så tycker jag att han antyder att vänskapen mellan honom och dig störts av samma krafter bakom sagda konspiration.
< broder…i fortsättningen ignorerar jag alla slutsatser innehållande ”tro”, ”tycka”, ”antyda”…med släktingar i minst tre rakt nedstigande led…fram till aviserade ”nästa pilsner”..;)

> Han är övertygad om att ifall du accepterar pension så kommer alla fordringsägare vara på dig som hökar. Det tror inte jag!
< som sagt…

> Angående fru Häggström så tror jag att inte heller hon är del i någon konspiration mot dig. Även om jag inte har så mycket till övers för konspirationsteoretiker, eftersom de lätt drar kurvorna raka och drar för långt gående slutsatser, så har hon ett gott hjärta och en genuin vilja att hjälpa. Hon har fått många saker om bakfoten, men snäll är hon nog och hon har med säkerhet inte ont i sinnet. Jag känner ju henne personligen – hon är min morfars brors adoptivdotter.
< som sagt som sagt…

> Sherman och Bonnier har inte hört av sig till mig i alla fall.
< Konkret. Tack för det…och frågar jag därför: Borde ngn av dom har gjort det?…hört av sig till dig?

> Angående HD-bevisen, har kommunen någonsin medgett att de finns i deras besittning?
< konkret igen…men blir jag samtidigt orolig för din skull…inte larv&skoj&blaj nu…för du har ju till och med sämre minne än jag har.
Jag minns klart och tydligt…motsvarade väl dekanterat Sibylla korvspad…att jag i e-brev eller fb-kommentar till dig…broder EB…skickat en radda länkar ang det stulna bevisen…exvis den här som jag alldeles bestämt VET att du har läst…vilket jag kan påstå utan ngn som helst källkontroll eftersom minnet är KLART i den delen…och de HUNDRATALS pappersbrev och mails som utväxlats med kyrkan och Kenneth Flood…i just den frågan…har jag inte ens börjat rota i…som du vet.
Så ”nog” finns evidens nog…i den delen.
http://dokubank9.wordpress.com/2010/12/04/kommunmote-20030626/

> Jag har inte sett någon som helst reaktion från deras sida på kraven att återlämna dem.
< Nu får du fan skärpa dig. Meningen ovan gjorde att jag fick blackout…blev svart…och dunkade pannbenet i tangentbordet. Visserligen utan vare sig bulnad elle blodvite men illa nog…i sig. Det som utlöste vad det nu var var att jag ALDRIG kunde tro att VI…du och jag…NÅGONSIN skulle komma i ett läge där fråga skulle uppstå ang VARFÖR kommuens ansvariga ännu INTE lämnat tillbaka HD-bevisen TROTS alla kyrkans och mina påstötningar ett par månader efter mötet ovan med Ingela Gardner Sundström.
Broder Eric Bright: Det är OMEDELBART rökt/kört/finito för kommunledningen i Österåker NÄR vi kommer till chat om&kring HD-bevisen. Jidder som, som ältats till leda, OMEDELBART löser ALLA problem på ett och samma bräde!
För h-e EB…det var därför DU skrev som du skrev…när du fattade a la ebm#5:

”Jag vill se slutet på den här historien.
Vi behöver domstolsbevisen!”

länken i repris
https://dokubank11.wordpress.com/ericbright/
Och det var därför JAG skrev som jag skrev till Jonas Kiran m fl den 19 oktober 2011:
”Jag menar fortfarande att vi kan avfärda invändningar whatsoever eftersom SAK-frågan; de  stulna bevisen är OMÖJLIG att ‘invända’ bort.
http://dokubank12.wordpress.com/2011/09/25/domstolsbevisen/
Eller kommunmanifestationen med tre ord: HIT MED BEVISEN! Får vi inte ut bevisen får vi ut  ansvariga i Ljuset…som där får förklara
a) vilken eventuell LAG som ger kommunen RÄTT att BEHÅLLA stöldgodset
b) varför Österåker så beslutsamt vägrar återlämna det omistliga underlaget och
c) vad de stulna bevisen innehåller som är så FARLIGT…och viktigt att dölja
Vi behöver inte ens nudda fortsatta domstolskamper, korrupta myndigheter, övergrepp och sattyg när den första och främsta sakfrågan; de stulna domstolsbevisen…öppet och offentligt ställs på  spets! Därefter rullar allt, bokstavligen, av sig självt. Just där ligger lösningen på alla problem 
relaterade till Högsta domstolens mögelskademål T4882-95 och till våra möjligheter att realisera våra Goda viljor…i det Godas tjänst”
http://dokubank12.wordpress.com/2011/10/19/de-stulna-domstolsbevisen

> Att de stulits är väl så gott som klart, men har vi några som helst indikationer på att de ännu finns i fysiskt (eller ens elektroniskt) förvar?
< ”nog” är det så gott som klart att de stulits nog…
http://dokubank2.wordpress.com/2010/11/27/aklagarmyndigheten-2002-11-19/
och härligt nog trampar resten av din mening…efter kommatecknet…på den…och nu ”tror” jag…Österåkerska bautaliktornen. Vilken…broder…ICKE är vår huvudvärk..;)

Broder Eric.
Kan du vänligen med vändande e-post konfirmera att du omprövat ditt smärtsamma beslut ovan och LÅNAR mig några kronor så vi får slut på det här? Finska Euro duger också. Inga stora siffror fråga om. Och återbetalning med ockerränta helt OK för mig.
Kan du inte får jag förstås ta även det…även om det lika förstås blir extra smärtsamt mot den s k samlade bakgrunden.
Hur som helst broder…din vilja råder just nu. Vi hörs..;/Alf
 
PS. Såg att du upptummat ”pusselinlägget” på WordPress idag…tack för det!

———- Vidarebefordrat meddelande ———-
Från: Stenbocken 62 <stenbocken62@gmail.com>
Datum: 30 december 2011 11:29
Ämne: Re: Broder EB
Till: alf susaeg <alfsusaeg@gmail.com>
Kopia: b3wheel@gmail.com, susaeg21@hotmail.com, susaeg30@hotmail.com

Hej Alf
Min gamla mamma brukar säga, att man inte ska bland vänskap med pengar. Den principen håller jag mig också till, samtidigt som det förvisso smärtar mig att säga nej till ett bidrag eftersom jag vet att du så desperat behöver just detta. Dessutom är jag inte på något sätt rik, jag är en fattig tjänsteman där det mesta jag tjänar går åt till mitt eget och min familjs uppehälle.
Mollvik tog nog kontakt via email eftersom jag nämnde hans namn i mitt svar till dig. Mollvik är nog ute för att stöda dig, det är jag övertygad om. Han är på din sida, något annat kan jag inte tro. Han hänvisar ju till sina egna erfarenheter av myndighetsmissbruk. Men med hänvisning till länken med Mollviks julbrev till dig, kan man ju tydligt se att han är fast övertygad om att både han och du är offer för samma sorts myndighetskonspiration. Jag är inte så övertygad om att det är en medveten konspiration, snarare ett tecken på att den svenska välfärdsstaten inte längre till alla delar fungerar så värst bra. Om man läser mellan raderna så tycker jag att han antyder att vänskapen mellan honom och dig störts av samma krafter bakom sagda konspiration. Han är övertygad om att ifall du accepterar pension så kommer alla fordringsägare vara på dig som hökar. Det tror inte jag!
Angående fru Häggström så tror jag att inte heller hon är del i någon konspiration mot dig. Även om jag inte har så mycket till övers för konspirationsteoretiker, eftersom de lätt drar kurvorna raka och drar för långt gående slutsatser, så har hon ett gott hjärta och en genuin vilja att hjälpa. Hon har fått många saker om bakfoten, men snäll är hon nog och hon har med säkerhet inte ont i sinnet. Jag känner ju henne personligen – hon är min morfars brors adoptivdotter.
Sherman och Bonnier har inte hört av sig till mig i alla fall.
Angående HD-bevisen, har kommunen någonsin medgett att de finns i deras besittning? Jag har inte sett någon som helst reaktion från deras sida på kraven att återlämna dem. Att de stulits är väl så gott som klart, men har vi några som helst indikationer på att de ännu finns i fysiskt (eller ens elektroniskt) förvar?
Hälsningar, EB

——–

skärmdump/originalbrev kommer…arb pågår
Alf Susaeg

Annonser

Written by susaeg

31 december, 2011 den 15:56

%d bloggare gillar detta: