ericbright

sådan är den kafkavärlden

EB 20120102-2

Från: Stenbocken 62 <stenbocken62@gmail.com>
Datum: 2 januari 2012 13:07
Ämne: Re: Inget hört
Till: Ove Mollvik <ove.mollvik@ebstv.se>
Kopia: alf susaeg <alfsusaeg@gmail.com>, ”ake.bonnier@svenskakyrkan.se” <ake.bonnier@svenskakyrkan.se>, ”jan.scherman@tv4.se” <jan.scherman@tv4.se>

Ove Mollvik till kännedom:
Jag har fått meddelandet nedan, inklusive ett ebrev tidigare. Jag är också glad över att få ta del i av vad du, Ove, fått uppleva. Det utökar min kännedom om vad som eventuellt felar i det svenska samhället.
Med vänlig hälsning
Eric Bright

Den 2 januari 2012 13:09 skrev Ove Mollvik <ove.mollvik@ebstv.se>:

Alf
Vi får absolut inte förvänta oss något svar eller aktivt deltagande från någon i ansvarig ställning så länge vi inte från någotdera hållet lyckats slå hål på det kompakta mellanskikt som i omedveten samverkan utgör verkställande makt och bär det egentliga ansvaret för vad som faktiskt händer och drabbar oss lika på ömse håll. Det är numera och i fullt demokratisk ordning fast utan sådan anda varken pengar eller status som avgör om vi får förvalta vårt eget liv eller ej. Mina vänner på andra sidan tror jag ändå vill veta hur vi upplever det och jag ser en hederssak i att hålla dem informerade fast de omöjligt kan ingripa mot rådande rättsröta. Alla bevis i sak är sedan länge utrensade u p a. Mitt förra mejl vet jag inte ens om det kom fram till någon:

Problemet som jag försökt påtala för både Scherman och Bonnier är värre än vad vi med gemensamma begrepp kan beskriva trots bästa vilja från båda håll. Hämnden från myndigheter grannar och kolleger exempelvis efter det att jag kring år 2000 råkade vinna en sensationell dom i HD mot FK kostade mig i praktiken mer än den ersättning jag faktiskt fick för kostnader kring min sons av falsk expertis påstådda sjukdom för 20 år sedan. Trots fullt arbete blev det ändå till slut bara ett plötsligt arv som akut räddade min familjs självständighet innan min egen pensionering. Hur vi systematiskt fråntogs rätten till vår bostad och tidigare annars självklara tillgångar lär aldrig någon våga medge.
Nu vill man tydligen att Alf skall erkänna sig som rättslöst hjälpobjekt istället för att han skall få tillbaka ens en del av sin tidigare väl så självständiga ekonomi. På så vis vill konspirationen u p a i det för demokratin och gamla rättsstaten ogenomträngliga skiktet mellan ledande och verkställande makt förfalska och avsluta historien.
Så snart Alf tar emot minsta pension eller bidrag kommer fastighetsägarna med sin lierade juridik & finansmaffia att göra anspråk på alla medel utöver existensminimum. Sätten att med psykologisk krigföring tillintetgöra varje självständigt rättssubjekt känner jag mycket väl igen precis så som i Alf berättat om sig själv. / Ove

Livet ser jag som en evig balansgång mellan himmel och helvete därför kan jag omöjligt svara ja eller nej på någon av dina frågor i övrigt. Den som kräver absolut rätt har upphört att leva menar jag. Vad som är ont eller gott beror dessutom på vilket livsperspektiv man vill se. Det faktum att ett mer trångsynt expertråd hos psykförsvaret nu till varje pris vill skydda vår majoritetsbefolkning från oliktänkare som oss gör inte majoriteten ond i sig. De förstår bara inte.
I över hundra år har en majoritetselit i hemlighet menat att det som är lönsamt är sant och gott. De mänskliga värden som Hammarskjöld-Palme-Lindh framhöll såg den hemliga västmakten till att ta död på. Någon enskilt ansvarig för denna utveckling finns inte. Det är lika synd om oss alla. Den oanade men faktiska konspirationen kring rättsrötan utgår från det perverst upplysta samhällets mitt har jag kommit fram till. Senaste bekräftelse på denna betraktelse läste jag just hos Sven Stolpe som ingående lärde känna min bästa förebild i Hammarskjöld. / Ove

From: alf susaeg [mailto:alfsusaeg@gmail.com]
Sent: den 31 december 2011 18:57
To: ove.mollvik@tv4.se; Ove Mollvik
Cc: ake.bonnier@svenskakyrkan.se; jan.scherman@tv4.se; susaeg21@hotmail.com; susaeg30@hotmail.com; alfsusaeg@gmail.com
Subject: Inget hört

med anledning av mailen nedan, därför nytt försök. Breven kanske kom på avvägar. Har varit extra många/stora problem med dataintrång/-sabotage på sistone, så tystnaden kanske har med den ‘offensiven’ att göra…
Kom däremot mailen fram som de skulle är det ju bara vända med ja eller nej…eller hur? Skickade samma fråga till ”broder Bright” igår
https://dokubank11.wordpress.com/ericbright/skrivelser/eb-20111230-2/
och fick rakt och klart besked idag…
https://dokubank11.wordpress.com/ericbright/skrivelser/eb-20111231/

Med vänlig hälsning
Alf Susaeg
 
———- Vidarebefordrat meddelande ———-
Från: Alf Erik Susaeg <alfsusaeg@gmail.com>
Datum: 28 december 2011 16:01
Ämne: Himmel och Helvete
Till: ove.mollvik@tv4.se, ove.mollvik@ebstv.se
Kopia: ake.bonnier@svenskakyrkan.se, jan.scherman@tv4.se, susaeg21@hotmail.com, susaeg30@hotmail.com, alfsusaeg@gmail.com

..två diametralt motsatta föreställningar där…om man får tro vissa föreställningar om dessa fenomen…alla föreställningar upphör att existera. Jag tror för min del att varken den ena eller andra föreställningen existerar i ngn annan värld än i Föreställningsvärlden. Däremot tror jag det Goda och dess motsats det Onda existerar eftersom båda dessa fenomen dagligen manifesteras i den vi kallar Verkligheten. Det Goda uppenbarat som Kärlek med allt vad den tillhör. Det Onda som Vilja, med allt vad den tillhör.
Kärleken känner alla som upplevt/upplever dess enkla, självklara väsen som varken kan eller behöver ”förklaras”. Ondskan däremot, är till både väsen och uttryck komplicerad och förväxlas vanligen med allt som kan förväxlas.
Exempelvis ondskans förväxling med kärlek, eller var ondskan i verkligheten ”kommer från”…eller ”bor”.
Ondskan kommer inte från eller bor i…som många tror…Helvetet.  Ondskan bor hos Viljan. Hos varje människas vilja. Ingen annan stans.
http://geasus.wordpress.com/2011/11/25/ondskan/

Sedan den naturliga frågan; varför denna ”filosofiska ingress”?
Svaret är att jag idag tror mig vara vid ngn av rubricerade föreställningar, som jag som sagt varken kan eller vill tro på. Och vilken av föreställningarna som kan tänkas gälla har jag ingen aning om. Komplicerat minst sagt. Likväl senast manifesterat i mitt brev till dig den 23 december i år (utdrag)
”Jag är säkert ute och reser nu i flera bemärkelser. Men då man/jag bevisligen inte längre kan tro på ngt inkl egna sinnen går aldrig att vara säker ens på det man ”per evidens” är säker på…Jag börjar iaf tro att jag är framme i Helvetet nu. Vad tror du?
Skriver jag God Jul tror du säkert som jag att jag skojar. Och det kanske jag gör. Men bara kanske då man som sagt inte kan vara säker. Så varför inte igen, med feta och trovärdiga versaler: GOD JUL!”

För att om möjligt undanröja ngt av den osäkerhet som ackumulerats under ditt engagemang i det här fallet/målet citeras ditt brev den 12 december i år
https://dokubank11.files.wordpress.com/2011/12/om-20111212-4.jpg
och jämförs med ditt brev den 24 december (fokuserat)
https://dokubank11.files.wordpress.com/2011/12/om-dec.jpg
Säkert är att ditt brev den 12 december adresserades (enbart) till mig. Vem/vilka brevet den 24 december adresserades till är inte lika klart. Vilket bl a framgår av dina kännedomskopior till (enbart) Åke Bonnier och Jan Scherman.

Ytterligare osäkerhet uppstår genom din tystnad efter ’rundbrevet’ den 26 december i allmänhet och pkt 11 i synnerhet.
https://dokubank11.wordpress.com/ericbright/skrivelser/eb-20111226/
där jag som följd av ditt engagemang i mitt fall framhöll din i januari 2010 ”trots allt” visade mänsklighet i då pågående och alltjämt fortgående utpressnings- och utsvältningsprocesser. Där jag, inom parentes, fortfarande inget hört från Österåkers kommun efter akutframställningen, med dagsturer, den 23 december
https://dokubank11.files.wordpress.com/2011/12/eb-20111223.jpg

Min fråga är: Vill du hjälpa mig akut…här och nu…med ett penninglån? Så att jag kommer ur min ‘oubliett’?
http://dokubank12.wordpress.com/2011/07/12/oubliette/
och med livet i behåll kommer ur pågående kriminella utpressnings- och utsvältningsprocesser?
http://dokubank12.wordpress.com/2011/11/18/utsvaltningen/
och före gravsättningen kan omsätta mina numera trettio år gamla goda idéer i praktik?
http://dokubank.files.wordpress.com/2008/12/godaideer.jpg

Som du som av en av bäst insatta i det här fallet vet, och som jag upprepat framhållit under pågående namninsamling på Facebook har jag ”…bevisligen gott om pengar…bokstavligen på banken…” och är därmed återbetalningsförmåga säkrad och att du med bästa ränta återfår varje utlånad krona, inkl lånet januari 2010
http://klartextat.wordpress.com/2010/01/24/om-20100124/

Det ekonomiska överflöd du per e-brev berättat att du fått (2010-01-22 bl a)…delvis som min förtjänst…kan kanske vara skäl för en akut hjälpinsats från din sida? Även din kommentar under pågående namninsamling på Internet (2011-11-29) talar för ditt intresse av att hjälpa:
 ”Tack vare Alfs uthållighet har vi nu fått bekräftat att möglet styr över myndigheter och rättsstat likaväl som över de än mer aningslösa hos Sv. Kyrkan eller tv4 som ju hellre låter sig användas som nyttiga idioter än stå upp för den enskildes rätt. Allergierna tyder på sunt immunförsvar och borde angå oss alla. Alf är långtifrån ensam drabbad men enastående i sin förmåga att reagera och inte ge upp”
https://dokubank11.wordpress.com/ericbright/namninsamling/

Jag har därmed frågat. Din vilja svarar.
Då jag nu (som du i julaftonsmailet) bifogar kopior till Åke Bonnier och Jan Scherman ställer jag samma fråga till dem båda.

Med vänlig hälsning
Alf Susaeg

 

Annonser

Written by susaeg

3 januari, 2012 den 22:06

%d bloggare gillar detta: