ericbright

sådan är den kafkavärlden

kommunmeddelande 20120305-2

Från: alf susaeg <alfsusaeg@gmail.com>
Datum: 5 mars 2012 18:34
Ämne: snabbrespons#2
Till: kommun@osteraker.se, kommunstyrelsen@osteraker.se, socialnamnden@osteraker.se, michaela.fletcher.sjoman@osteraker.se, ingela.gardner.sundstrom@osteraker.se, karin.proos@osteraker.se, kjell.karlsson@osteraker.se, siv.kaino@osteraker.se
Kopia: ake.bonnier@svenskakyrkan.se, anna.skarhed@justitiekanslern.se, annicafa@hotmail.com, b3wheel@gmail.com, canto_canto@msn.com, carinlindgren266@hotmail.com, corruptio1@hotmail.com, claes.trotzig@polisen.se, erica_wallberg@hotmail.com, eva.brunne@svenskakyrkan.se, hogsta.domstolen@dom.se, hyperdialog@gmail.com, jan.bonander@svenskakyrkan.se, jan.josefsson@svt.se, jan.scherman@tv4.se, justitieombudsmannen@riksdagen.se, kenneth.flood@svenskakyrkan.se, kjell.pedersson@telia.com, lars.modig@polisen.se, lennart.lundquist@svet.lu.se, lotta_allard@yahoo.com, malou.von.sivers@tv4.se, marianne.lundius@dom.se, mezzajah@gmail.com, ove.mollvik@ebstv.se, ove.mollvik@tv4.se, peter@hyway1.com, registrator@jk.se, solens@gmail.com, stenbocken62@gmail.com, ulf@tavelmannen.com, yrsa.haggstrom@gmail.com, alfsusaeg@gmail.com, susaeg21@hotmail.com, susaeg30@hotmail.com

Österåkers kommun
Box 13
184 21 Åkersberga

Senaste s k snabbrespons från Österåkers kommun skedde för ett drygt år sedan; den 19 januari 2011
Dagens motsvarighet var 18 minuter.
Och då det i normalfallet kräver minst en timme att ordentligt ta del av det aktuella underlaget, måste per normallogik utgås från att kommunens handläggare – i vissa fall – besvarar brev utan att veta vad de besvarar.
Vilket är illavarslande, i sig.
Då kommunens handläggare samtidigt – för vilken gång i ordningen har all räkning tappats i det här fallet – far med OSANNING och skriver som det får förstås att jag har ”2:a hands kontrakt” växer aktuell oro ytterligare.
Österåkers kommun vet bevisligen och väl dokumenterat att
jag inte har något kontrakt alls
efter den brottsmisstänkta tvångsflytten 2002 till den ”tillfälliga” hälsovådliga bostaden på Bergavägen.
Utom alla tvivel står därför klart att vad som än pågår bakom de Österåkerska kommunkulisserna, för tillfället, är det INTE till min ”fördel”.
Var därför så vänlig att iaktta normal intellektuell hederlighet och börja med att ta del av länken nedan…och besvara tillhörande frågor
https://dokubank11.files.wordpress.com/2012/02/eb-20111223-fok.jpg
Fortsätt sedan med länken nedan…och besvara tillhörande frågor
https://dokubank11.files.wordpress.com/2012/03/eb20120222.jpg
Därefter finns i vart fall teoretisk möjlighet att komma tillrätta med denna ”hemska” histoia.
Således kommer jag inte att medverka vid ngn ”besiktning” utan…som jag skrev kl 16:33 idag och fetstilat upprepar:
På grund av det (tidsmässigt) överraskande beskedet ovan och mot bakgrund ärendeutvecklingen för övrigt, måste den aviserade besiktningen ovillkorligen dokumenteras/säkerställas per band- eller videoinspelning och/eller annan opartisk observation av händelseförloppet. Besiktningstillfället måste därför framflyttas till dess observations-/dokumentationsmöjligheter ordnats.
Alf Susaeg
——–
Från: Siv Kaino <siv.kaino@osteraker.se>
Datum: 5 mars 2012 16:51
Ämne: SV: kommunmeddelande 20120305 (kopia)
Till: alf susaeg <alfsusaeg@gmail.com>

Hallå Alf,
alla personer som har 2:a hands kontrakt och bor i Tegeltornets lägenheter kommer att få besiktning. Det är en hyreshusägares rätt att se till att alla lägenheter är i gott skick. Det är till din fördel.
hälsn
Siv Kaino

Från: alf susaeg [mailto:alfsusaeg@gmail.com]
Skickat: den 5 mars 2012 16:33
Till: Kommunstyrelsen; Kommunstyrelsen; Socialnämden; Michaela Fletcher Sjöman; Ingela Gardner Sundström; Karin Proos; Kjell Karlsson; Siv Kaino
Kopia: ake.bonnier@svenskakyrkan.se; anna.skarhed@justitiekanslern.se; annicafa@hotmail.com; b3wheel@gmail.com; canto_canto@msn.com; carinlindgren266@hotmail.com; corruptio1@hotmail.com; claes.trotzig@polisen.se; erica_wallberg@hotmail.com; eva.brunne@svenskakyrkan.se; hogsta.domstolen@dom.se; hyperdialog@gmail.com; jan.bonander@svenskakyrkan.se; jan.josefsson@svt.se; jan.scherman@tv4.se; justitieombudsmannen@riksdagen.se; kenneth.flood@svenskakyrkan.se; kjell.pedersson@telia.com; lars.modig@polisen.se; lennart.lundquist@svet.lu.se; lotta_allard@yahoo.com; malou.von.sivers@tv4.se; marianne.lundius@dom.se; mezzajah@gmail.com; ove.mollvik@ebstv.se; ove.mollvik@tv4.se; peter@hyway1.com; registrator@jk.se; solens@gmail.com; stenbocken62@gmail.com; ulf@tavelmannen.com; yrsa.haggstrom@gmail.com; alfsusaeg@gmail.com; susaeg21@hotmail.com; susaeg30@hotmail.com
Ämne: kommunmeddelande 20120305 (kopia)

Österåkers kommun
Box 13
184 21 Åkersberga

Ankom med pappersposten idag brev från Österåkers kommun
http://dokubank9.files.wordpress.com/2012/03/kommun20120305.jpg
På grund av det (tidsmässigt) överraskande beskedet ovan och mot bakgrund ärendeutvecklingen för övrigt, måste den aviserade besiktningen ovillkorligen dokumenteras/säkerställas per band- eller videoinspelning och/eller annan opartisk observation av händelseförloppet. Besiktningstillfället måste därför framflyttas till dess observations-/dokumentationsmöjligheter ordnats.
Då Österåkers kommun så väl känner min aktuella livssituation(länkrepris)
https://dokubank11.wordpress.com/ericbright/nyckelfragor/kommunbesok-9-dec/
förutsätts att kommunen är behjälplig med nödvändig utrustning(bandspelare/videokamera).
För övrigt har oro för min situation uppstått hos Facebookvännen Eric Bright.
EB är en pseudonym som uppträtt under verkligt namn vid sina tidigare kontakter med Österåkers kommun i det här ärendet…och skriver den 22 februari 2012:
Hej Alf, Skönt att höra något från dig, att du är vid liv och inte ”omhändertagen”. Jag blev rädd att kommunen gjort slag i saken angående mentalsjukhusplanerna. Vad jag förstår har ditt ärende inte framskridit åt något håll. Kommunen har som väntat inte heller hört av sig. Jag ska kolla ditt långa mail och kommenterar vid behov. Broderligen, EB
https://dokubank11.files.wordpress.com/2012/03/eb20120222.jpg
EB har ännu inte kommenterat brevet ovan till Lotta Allard den 20 februari och är därför, i skrivande stund, oklart varifrån skrivningen ”att kommunen gjort slag i saken angående mentalsjukhusplanerna” härör.
EB är bevisligen inte orolig för min mentala status, som sådan…
http://dokubank12.files.wordpress.com/2012/02/lysande680.jpg
och har f.ö. på Facebook och per e-brev ofta påpekat nödvändigheten av belägg för ens påståenden
http://dokubank12.files.wordpress.com/2012/02/ebevid680.jpg
https://dokubank11.wordpress.com/ericbright/
Det kan därför uteslutas att EBs oro emanerar från ärendehistoriken som sådan (relaterade exempellänkar)
http://dokubank.files.wordpress.com/2009/01/vasteras24663.jpg
http://dokubank.files.wordpress.com/2009/03/jea19980505.jpg
EBs skrivning den 22 februari ang aktuella ”mentalsjukhusplaner” måste således ha substans. Vilket mot den samlade bakgrunden betyder att jag av ren självbevarelse måste iaktta största försiktighet ang ärendets fortsatta utveckling.
Vilket jag utgår från…i vart fall hoppas…att även Österåkers nya kommunledning har förståelse för.
För säkerhets skull publiceras det här brevet på https://dokubank11.wordpress.com/ samt uppdateras utvecklingen på min Facebookprofil.
Med vänlig hälsning
Alf Susaeg
Annonser

Written by susaeg

5 mars, 2012 den 18:57