ericbright

sådan är den kafkavärlden

kommunmeddelande 20120305

 

Från: alf susaeg <alfsusaeg@gmail.com>
Datum: 5 mars 2012 16:29
Ämne: kommunmeddelande 20120305
Till: kommun@osteraker.se, kommunstyrelsen@osteraker.se, socialnamnden@osteraker.se, michaela.fletcher.sjoman@osteraker.se, ingela.gardner.sundstrom@osteraker.se, karin.proos@osteraker.se, kjell.karlsson@osteraker.se, siv.kaino@osteraker.se
Kopia: ake.bonnier@svenskakyrkan.se, anna.skarhed@justitiekanslern.se, annicafa@hotmail.com, b3wheel@gmail.com, canto_canto@msn.com, carinlindgren266@hotmail.com, corruptio1@hotmail.com, claes.trotzig@polisen.se, erica_wallberg@hotmail.com, eva.brunne@svenskakyrkan.se, hogsta.domstolen@dom.se, hyperdialog@gmail.com, jan.bonander@svenskakyrkan.se, jan.josefsson@svt.se, jan.scherman@tv4.se, justitieombudsmannen@riksdagen.se, kenneth.flood@svenskakyrkan.se, kjell.pedersson@telia.com, lars.modig@polisen.se, lennart.lundquist@svet.lu.se, lotta_allard@yahoo.com, malou.von.sivers@tv4.se, marianne.lundius@dom.se, mezzajah@gmail.com, ove.mollvik@ebstv.se, ove.mollvik@tv4.se, peter@hyway1.com, registrator@jk.se, solens@gmail.com, stenbocken62@gmail.com, ulf@tavelmannen.com, yrsa.haggstrom@gmail.com, alfsusaeg@gmail.com, susaeg21@hotmail.com, susaeg30@hotmail.com

 

Österåkers kommun
Box 13
184 21 Åkersberga

Ankom med pappersposten idag brev från Österåkers kommun
http://dokubank9.files.wordpress.com/2012/03/kommun20120305.jpg

och får med anledning därav meddela följande aktuella bakgrundsresumé
https://dokubank11.wordpress.com/lottaallard-20120220/
https://dokubank11.files.wordpress.com/2012/02/eb-20111223-fok.jpg
https://dokubank11.wordpress.com/ericbright/nyckelfragor/kommunbesok-9-dec/
http://docubank12.wordpress.com/2010/11/17/infobrev20101117/
http://dokubank12.wordpress.com/2011/01/19/snabbresponsen/
http://dokubank12.files.wordpress.com/2011/01/kk001-2.jpg
 
På grund av det (tidsmässigt) överraskande beskedet ovan och mot bakgrund ärendeutvecklingen för övrigt, måste den aviserade besiktningen ovillkorligen dokumenteras/säkerställas per band- eller videoinspelning och/eller annan opartisk observation av händelseförloppet. Besiktningstillfället måste därför framflyttas till dess observations-/dokumentationsmöjligheter ordnats.

Då Österåkers kommun så väl känner min aktuella livssituation(länkrepris)
https://dokubank11.wordpress.com/ericbright/nyckelfragor/kommunbesok-9-dec/
förutsätts att kommunen är behjälplig med nödvändig utrustning(bandspelare/videokamera).
 
För övrigt har oro för min situation uppstått hos Facebookvännen Eric Bright.
EB är en pseudonym som uppträtt under verkligt namn vid sina tidigare kontakter med Österåkers kommun i det här ärendet…och skriver den 22 februari 2012:
Hej Alf, Skönt att höra något från dig, att du är vid liv och inte ”omhändertagen”. Jag blev rädd att kommunen gjort slag i saken angående mentalsjukhusplanerna. Vad jag förstår har ditt ärende inte framskridit åt något håll. Kommunen har som väntat inte heller hört av sig. Jag ska kolla ditt långa mail och kommenterar vid behov. Broderligen, EB
https://dokubank11.files.wordpress.com/2012/03/eb20120222.jpg
 
EB har ännu inte kommenterat brevet ovan till Lotta Allard den 20 februari och är därför, i skrivande stund, oklart varifrån skrivningen ”att kommunen gjort slag i saken angående mentalsjukhusplanerna” härör.
EB är bevisligen inte orolig för min mentala status, som sådan…
http://dokubank12.files.wordpress.com/2012/02/lysande680.jpg
och har f.ö. på Facebook och per e-brev ofta påpekat nödvändigheten av belägg för ens påståenden
http://dokubank12.files.wordpress.com/2012/02/ebevid680.jpg
https://dokubank11.wordpress.com/ericbright/

Det kan därför uteslutas att EBs oro emanerar från ärendehistoriken som sådan (relaterade exempellänkar)
http://dokubank.files.wordpress.com/2009/01/vasteras24663.jpg
http://dokubank.files.wordpress.com/2009/03/jea19980505.jpg
http://dokubank.files.wordpress.com/2009/03/arbete2.jpg

EBs skrivning den 22 februari ang aktuella ”mentalsjukhusplaner” måste således ha substans. Vilket mot den samlade bakgrunden betyder att jag av ren självbevarelse måste iaktta största försiktighet ang ärendets fortsatta utveckling.
Vilket jag utgår från…i vart fall hoppas…att även Österåkers nya kommunledning har förståelse för.
För säkerhets skull publiceras det här brevet på https://dokubank11.wordpress.com/ samt uppdateras utvecklingen på min Facebookprofil.
 
Med vänlig hälsning
Alf Susaeg

 

Annonser

Written by susaeg

5 mars, 2012 den 16:50

%d bloggare gillar detta: